Công ty CPSX & TM hoạt động dựa trên những giá trị cốt lõi sau:

1. Sản phẩm chất lượng là yếu tố hàng đầu giữ chân khách hàng.

2. Lấy yếu tố con người là trung tâm của sự phát triển.

3. Là đối tác tin cậy.

4. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, kết nối dễ dàng.

5. Đề cao văn hóa gia đình.