Trang chủ / Sản phẩm / Sàn gỗ Masfloor

Sàn gỗ Masfloor

Masfloor M07

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1205 * 161* 12 mm

Dày: 12mm mm

Bảo hành: 25 năm năm

Masfloor BP-946

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1205 * 191 * 8 mm

Dày: AC4, 8 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor BP-937

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1205 * 191 * 8 mm

Dày: AC4, 8 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor BP-947

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1205 * 191 * 8 mm

Dày: AC4, 8 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor BP-943

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1205 * 191 * 8 mm

Dày: AC4, 8 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor BP-939

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1205 * 191 * 8 mm

Dày: AC4, 8 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor BP-946

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1205 * 191 * 12 mm

Dày: AC4, 12 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor BP-937

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1205 * 191 * 12 mm

Dày: AC4, 12 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor BP-947

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1205 * 191 * 12 mm

Dày: AC4, 12 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor BP-939

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1205 * 191 * 12 mm

Dày: AC4, 12 mm

Bảo hành: 25 năm