Trang chủ / Sản phẩm / Sàn gỗ Masfloor (trang 2)

Sàn gỗ Masfloor

Masfloor BP-943

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1205 * 191 * 12 mm

Dày: AC4, 12 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor M803

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1210 * 195* 8 mm

Dày: AC4, 8 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor M813

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1210 * 195* 8 mm

Dày: AC4, 8 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor M807

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1210 * 195* 8 mm

Dày: AC4, 8 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor M802

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1210 * 195* 8 mm

Dày: AC4, 8 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor M817

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1210 * 195* 8 mm

Dày: AC4, 8 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor M805

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1210 * 195* 8 mm

Dày: AC4, 8 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor M202

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1205 * 195 * 12 mm

Dày: AC4, 12 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor M802

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1205 * 195 * 12 mm

Dày: AC4, 12 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor M209

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1210 * 195* 12 mm

Dày: AC4, 12 mm

Bảo hành: 25 năm