Trang chủ / Sản phẩm / Sàn gỗ Masfloor / Sàn gỗ Masfloor AC4, 8mm

Sàn gỗ Masfloor AC4, 8mm

Masfloor M803

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1210 * 195* 8 mm

Dày: AC4, 8 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor M813

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1210 * 195* 8 mm

Dày: AC4, 8 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor M807

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1210 * 195* 8 mm

Dày: AC4, 8 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor M802

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1210 * 195* 8 mm

Dày: AC4, 8 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor M817

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1210 * 195* 8 mm

Dày: AC4, 8 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor M805

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1210 * 195* 8 mm

Dày: AC4, 8 mm

Bảo hành: 25 năm