Trang chủ / Sản phẩm / Sàn gỗ Masfloor / Sàn gỗ Masfloor AC5, 12mm

Sàn gỗ Masfloor AC5, 12mm

Masfloor M07

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1205 * 161* 12 mm

Dày: 12mm mm

Bảo hành: 25 năm năm

Masfloor M05

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1210 * 161 * 12 mm

Dày: AC5, 12 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor M09

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1210 * 161 * 12 mm

Dày: AC5, 12 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor M03

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1210 * 161 * 12 mm

Dày: AC5, 12 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor M04

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1210 * 161 * 12 mm

Dày: AC5, 12 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor M02

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1210 * 161 * 12 mm

Dày: AC5, 12 mm

Bảo hành: 25 năm

Masfloor M06

Xuất xứ: Malaysia

KT: 1210 * 161 * 12 mm

Dày: AC5, 12 mm

Bảo hành: 25 năm